NoSleepChallenge – Makig of

Kada se snima Guarana, snima se i snimanje. Ovo je film o svemu iza kamere.